Vragen? Neem contact met ons op!

E: info@oftb.nl T: +31 6 24772827

Onderwijs

De kracht van OFTB ligt in de multidisciplinaire aanpak van de problemen. Vanaf het eerste moment wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken wat de jeugdige nodig heeft om zijn of haar ambities waar te maken.

Dit kan gericht zijn op de schoolsituatie, maar ook op de thuissituatie. Is er een hulpvraag binnen het gezin? Dan wordt daar direct op ingespeeld zonder lange procedures of wachtlijsten. Jeugdigen kunnen hun misstappen constructief herstellen, waardoor ze leren om conflicten oplossingsgericht aan te pakken.

OFTB probeert zoveel mogelijk te verbinden met de buurt. Er worden klussen gedaan voor de bewoners en organisaties en meegewerkt aan buurtfeesten en activiteiten in de vakanties en weekenden door met de Kolibrie te koken. Daarnaast is er huiswerkbegeleiding en er is 1 op 1 coaching.

Ook de wijkagent en het CJG zijn nauw verbonden met OFTB en partners.