Vragen? Neem contact met ons op!

E: info@oftb.nl T: +31 6 24772827

Onze missie

Als OFTB is het onze missie om bij te dragen aan de ontwikkeling en het vergroten van de veerkracht van het kind en het gezin in de maatschappij. 

Visie

Dit realiseren wij in samenspraak met de jeugdige, het gezin en de aanbieders in de keten. Wij vinden het enorm belangrijk om alles samen te doen. Niemand kan dit alleen en iedereen heeft elkaar nodig. 

Daarnaast willen wij door deze samenspraak preventieve zorg en interventies inzetten. Dit realiseren wij door programma’s op te starten die de ontwikkeling van de jongeren en de opvoeders bevorderen. 

 

Structuur

Structuur, vertrouwen, veiligheid en onderwijs.

Structuur is 1 van de 4 belangrijkste stappen in het handelen van OFTB.

Onder structuur kun je voorspelbaarheid, eerlijkheid, duidelijke regels en afspraken en een vaste indeling van betrouwbare medewerkers verstaan. Connect before correct is een bekende pedagogische uitspraak. Bouw eerst een relatie op en biedt emotionele veiligheid voor je verder gaat met handelen. 

Door deze vormen van structuur te bieden weet de jeugdige (en andere betrokkenen) wat hem/ haar te wachten staat. De jeugdige weet wat hij/ zij kan verwachten en wat er andersom verwacht wordt van hem/ haar. Dit zorgt ervoor dat het reptielenbrein kan rusten en het hoofd/ het lichaam de rust krijgt om open te staan voor nieuwe stappen en ontwikkeling.

 

Vertrouwen

Structuur, vertrouwen, veiligheid en onderwijs.

Vertrouwen is 1 van de 4 belangrijkste stappen in het handelen van OFTB.

Om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling moet je elkaar wederzijds vertrouwen. Het bieden van structuur is een middel om tot vertrouwen te komen, maar we zijn ook altijd eerlijk en open. We doen het samen, met een vast team en hebben dus zeer korte lijnen. Naast het onderlinge vertrouwen vinden wij het vertrouwen in jezelf nog belangrijker. Om dit te bereiken leren we ze zelfstandig te zijn en op zichzelf te vertrouwen. Om tot dit doel te komen gebruiken we middelen zoals de lessen, maar zijn we hier ook bewust tijdens de gehele samenwerking mee bezig. 

 

Veiligheid

Structuur, vertrouwen, veiligheid en onderwijs.

Veiligheid is 1 van de 4 belangrijkste stappen in het handelen van OFTB.

Door de vaste structuur, de vaste betrouwbare medewerkers en het vertrouwen is het ons doel dat de kinderen zich veilig bij ons en met elkaar voelen. Binnen OFTB zijn de kinderen volledig vrij om zichzelf te mogen zijn en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Deze persoonlijke eigenschappen waarderen we en gebruiken we. Maar veiligheid staat voor iedereen (professionals, andere kinderen en het kind zelf) voorop. Daarom hebben wij duidelijke afspraken en is het de afspraak dat iedereen zich hieraan houdt. Korte lijnen met de opvoeders hoort hier ook bij. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk om liefde en aandacht te bieden en te zorgen voor een goede binding met een vaste groep professionals.

 

Onderwijs

Structuur, vertrouwen, veiligheid en onderwijs.

Onderwijs is 1 van de 4 belangrijkste stappen in het handelen van OFTB.

Naast de pedagogische aspecten staat vanzelfsprekend ook het onderwijs (didactisch) bij ons voorop. Onze professionals zijn begripvol, geduldig en bieden ondersteuning waar nodig. Zo werken er professionals van OFTB echt als leerkracht, maar ook in al onze projecten leer je enorm veel. Bijvoorbeeld tijdens het koken ben je indirect ook bezig met rekenen (wegen/ meten) en met lezen (van het recept).